‘डायनामिक एकेडेमीक इआरपी’ प्रयोग गरी विद्यालयले अनलाइनबाटै नतिजा सार्वजनिक गर्न सक्ने

विद्यालयहरुले अब ‘डायनामिक एकेडेमीक इआरपी’ सफ्टवेयर प्रयोग गरेर अनलाइनमै...

read more